บริษัท เฟิร์สคลาส เพส คอนโทรล จำกัด เรามุ่งมั่นเพื่อเป็นหนึ่งในด้านงานบริการ : บริการสำรวจสถานที่และให้คำปรึกษา ฟรี เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.30 น. โทร : 044-062416 , 08-1880-9338 , 08-0334-9887 , 062-5859939

บริษัท เฟิร์สคลาส เพส คอนโทรล จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 490 / 13 หมู่ที่ 10 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทะเบียนเลขที่ 0325553000316 เลขทะเบียน อย. สร. 0101/2554, 0102/2554 สาขาศรีสะเกษ เลขที่ 231/3 ม.6 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 เบอร์มือถือ : 081-880-9338 และ 080-334-9887 สาขาบุรีรัมย์ เลขที่ 544/4 หมู่ที่ 9 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ : 044-114288 , 081-8809338 และสาขามหาสารคาม เลขที่ 190 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 บริหารงานโดยคุณสำารญ พันบุดดี ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านกำจัดปลวก แมลง และสัตว์พาหะนำโรคทุกชนิด เราให้บริการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ด้วยนโยบายของบริษัทฯ ที่เน้นการให้บริการลุกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์ เราได้ใช้สารเคมีที่ได้มาตราฐาน ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเรา เฟิร์สคลาส เพส คอนโทรล จึงมีความเป็นมืออาชีพเพื่อปกป้องบ้านและที่อยู่อาศัยของคุณให้พ้นจากแมลงร้ายเหล่านี้
บริษัท เฟิร์สคลาส เพส คอนโทรล จำกัด : มีทีมงานและพนักงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ในการดำเนินการวิเคราะห์สำรวจพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อจะให้ทราบถึงระดับของปัญหาและจุดที่พบปัญหาของแมลงและสัตว์พาหะนำโรค ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่เพื่อประเมินสถานะการณ์ วางแผนการปฎิบัติงานได้ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดให้กับลูกค้าได้เกิดความพึงพอใจเมื่อใช้บริการกับเรา
บริษัท เฟิร์สคลาส เพส คอนโทรล จำกัด : เราได้คำนึงเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจึงได้นำเอาระบบ IPM (Integrate Pest Management) มาใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อจัดการแมลงแบบบูรณการ ผสมผสาน ใช้วิธีหลายวิธีในการกำจัด ใช้ระบบสุขาภิบาลและการจัดการสถานที่เพื่อลดการใช้สารเคมี ลูกค้าจึงมั่นใจในความปลอดภัยทั้งในด้านมลพิษที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียงและลดอันตรายจากการใช้สารเคมีแก่ผู้ที่อยู่อาศัย


ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขาสุรินทร์

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขาบุรีรัมย์

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขามหาสารคาม 

หนังสือการผ่านการอบรมหลักสูตร

หนังสือการผ่านการอบรมหลักสูตร

หนังสือการผ่านการอบรมหลักสูตร

ใบรับรองจากสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงประจำปี 2564

Certificate


Certificate

Certificate

Certificate "PEST SOLUTION AFTER COVID-19"

Certificate "PEST SOLUTION AFTER COVID-19"
หลักสูตร"การจัดการแมลงแบบมืออาชีพ (ภาค 8)"

หลักสูตร"การจัดการแมลงแบบมืออาชีพ (ภาค 7)"

Certificate 

Certificate

ได้รับใบรับรองจากสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง (TPMA) 

ใบจดทะเบียนบริษัท เฟิร์สคลาส เพส คอนโทรล จำกัด

ใบผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ใบผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ใบผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ใบผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ใบผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ใบผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ใบผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ใบผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ใบผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ใบผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ใบผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ใบผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ใบผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ใบผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ใบผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ใบผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ใบผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ใบผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง