บริษัท เฟิร์สคลาส เพส คอนโทรล จำกัด เรามุ่งมั่นเพื่อเป็นหนึ่งในด้านงานบริการ : บริการสำรวจสถานที่และให้คำปรึกษา ฟรี เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.30 น. โทร : 044-062416 , 08-1880-9338 , 08-0334-9887 , 062-5859939

บริษัท เฟิร์สคลาส เพส คอนโทรล จำกัด เรามุ่งมั่นเพื่อเป็นหนึ่งในด้านงานบริการ

บริการกำจัดปลวก
บริการกำจัดมดและแมลงสาบ
บริการกำจัดหนู
บริการกำจัดยุง
บริการกำจัดแมลงวัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการป้องกันและกำจัดมด / แมลงสาบ

การฉีดพ่นสารเคมี

 • เจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดพ่นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการป้องกันและการกำจัด โดยคำนึงถึงแหล่งหลบซ่อนและแหล่งอาหารเช่น ท่อน้ำทิ้ง ช่องชาร์ป  ห้องเก็บของ ห้องครัว ห้องอาหาร ตามซอกตามมุม รอยแตกร้าว แหล่งอับชื้น ท่อระบายน้ำ เป็นต้น
 • สำหรับการให้บริการอาจต้องมีการเจาะพื้นจนถึงชั้นดิน โดยมีความลึกประมาณ 20-40 เซนติเมตร (ยกเว้นอาคารสูงและสภาพพื้นที่ไม่สามารถ ที่เจาะได้ เนื่องจากความหนาของคอนกรีต) เพื่อการอัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน ในปริมาณ 5 ลิตร/จุด (สารเคมีที่ใช้ในอัตราส่วนที่ผสมแล้ว) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่


  การพ่นหมอกควัน

  การใช้สารเคมีผสมกับน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล โดยใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน แบบมือถือ (Portable Themal Fog) เพื่อป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่นพื้นที่ในโรงงานอุตสาหกรรมศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โกดังสินค้า ห้องเก็บของภัตตาคาร บาร์ โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล ท่อระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น

  สำหรับการให้บริการพื้นที่ในห้องครัวเละโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ควรปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหารและเครื่องดื่มภาชนะรวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม ภายหลังการพ่นหมอกควันและก่อนการเริ่มดำเนินการผลิตทุกครั้งควรทำสะอาดพื้น
  หลังจากการให้บริการพ่นหมอกควันอย่างน้อย 2-3ชั่วโมง เมื่อพ้นระยะเวลาควรเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท ห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่บริการจนกว่าจะมีการระบายอากาศเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้การให้บริการด้วยการพ่นหมอกควันและก่อนเริ่มดำเนินการผลิตทุกครั้งควรทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการ
  สำหรับกรณีที่พื้นที่ให้บริการมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมี อาจต้องใช้เหยื่อสำหรับการป้องกัน กำจัด แทนวิธีการอื่นๆ