บริษัท เฟิร์สคลาส เพส คอนโทรล จำกัด เรามุ่งมั่นเพื่อเป็นหนึ่งในด้านงานบริการ : บริการสำรวจสถานที่และให้คำปรึกษา ฟรี เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.30 น. โทร : 044-062416 , 08-1880-9338 , 08-0334-9887 , 062-5859939

บริษัท เฟิร์สคลาส เพส คอนโทรล จำกัด เรามุ่งมั่นเพื่อเป็นหนึ่งในด้านงานบริการ

บริการกำจัดปลวก
บริการกำจัดมดและแมลงสาบ
บริการกำจัดหนู
บริการกำจัดยุง
บริการกำจัดแมลงวัน

วิธีป้องกันและกำจัดยุง

ขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันและการกำจัดยุงมีหลายวิธีด้วยกันตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ และควรได้รับความร่วมมือในการป้องกันจากเจ้าของสถานที่ซึ่งวิธีการป้องกัน กำจัด มีหลายวิธีดังนี้

วิธีการกำจัดยุงในระยะตัวอ่อน
โดยการใช้สารเคมีใส่ลงบริเวณที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง เพื่อกำจัดยุงในระยะตัวอ่อนหรือลูกน้ำยุง

การอบละอองและการพ่นหมอกควัน

  • การใช้สารเคมีผสมกับน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล โดยใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน  แบบมือถือ (Portable Themal Fog) กำจัดยุงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ในโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้าอาหารสำนักงาน โกดังสินค้า ห้องเก็บของภัตตาคาร โรงแรม โรงพยาบาล ท่อระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น

  • สำหรับให้บริการพื้นที่ในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหาร  เครื่องดื่มควรปกปิด หรือเคลื่อนย้ายอาหาร เครื่องดื่มภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร  เครื่องดื่มนั้นภายหลังการอบละอองหรือการพ่นหมอกควัน ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 2-3ชั่วโมง เมื่อพ่นระยะเวลาควรเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท

  • การใช้เครื่องดักแมลงหรืออุปกรณ์อื่นๆ
    การใช้เครื่องดักแมลงไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ดักยุงแบบต่างๆ