บริษัท เฟิร์สคลาส เพส คอนโทรล จำกัด เรามุ่งมั่นเพื่อเป็นหนึ่งในด้านงานบริการ : บริการสำรวจสถานที่และให้คำปรึกษา ฟรี เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.30 น. โทร : 044-062416 , 08-1880-9338 , 08-0334-9887 , 062-5859939

เฟิร์สคลาส เพส คอนโทรล การทำงานและบริการลูกค้าเราได้เน้นการบริการที่รวดเร็วและมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการตอบปัญหาของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็นและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างตรงเป้าหมาย รวมถึงการออกพื้นที่สำรวจและให้คำปรึกษาฟรี!!!! โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

การกำจัดปลวกมีวิธีป้องกันและกำจัดดังนี้
1.ระบบติดตั้งท่อใต้สิ่งก่อสร้าง เพื่อป้องกันกำจัดปลวก (F-Pipe & Soil Treatment System)
วางท่อกำจัดปลวกตามแนวคานคอดินหรือแบบสปริงเกิ้ลหมุน


- รูปวางระบบท่อตามแนวคานคอดิน


- รูปวางระบบท่อแบบสปริงเกิ้ลหมุน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานวางระบบท่อ

 1. รับแบบคานคอดินเพื่อคิดคำนวณพื้นที่ ออกแบบวางระบบบท่อและเสนอราคา
 2. บริษัทฯ จะติดตั้งท่อหลังจากที่ฝ่ายก่อสร้างได้ทำการเทคานและถอดแบบคานเรียบร้อยแล้ว
 3. ดำเนินการติดตั้งท่อตามแบบแปลนการติดตั้งที่ส่งให้กับลูกค้า (อาจมีการแก้ไขตามหน้างานจริง)
 4. ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบ และทดสอบประสิทธิภาพของระบบการติดตั้งท่อเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี)
 5. อัดสารเคมีลงดิน ฉีดพ่นเคลืบหน้าดินทุกตารางเมตรและฉีดพ่นรอบตัวอาคารระยะห่าง 1 เมตร
 6. การตรวจเช็ค การรับประกันตามข้อกำหนดของสัญญา


2.ระบบเจาะพื้นอัดสารเคมีกำจัดปลวกลงดิน (F - Post Construction System)

คือการเจาะอัดสารเคมีลงพื้นของอาคารที่เป็นคอนกรีต เป็นการป้องกันปัญหาการเข้าทำลายปลวกทุกจุดของอาคารและบริเวณรอบ ๆ ของตัวอาคาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการป้องกันและกำจัดปลวก

 1. สำรวจสถานที่ประเมินสภาพปัญหาให้คำแนะนำการบริการวิธีทำบริการกำจัดปลวก และประเมินราคา
 2. การเขาทำบริการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการเจาะพื้นตามจุดที่กำหนดไว้ โดยเจาะลึกประมาณ 20-40 เซนติเมตร เพื่ออัดสารเคมีชนิดนำลงดิน ในปริมาณ 5 ลิตร/จุด (สารเคมีที่ใช้ในอัตราส่วนที่ผสมแล้ว) การใช้สารเคมีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ หากเป็นอาคารยกสูงฝ่ายบริการจะมุดเข้าอัดน้ำยาใต้ถุนอาคาร
 3. จุดที่พบปัญหาปลวกหรือเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของปลวก บริการด้วยวิธีการพ่นสารเคมีชนิดน้ำหรือใส่เคมีชนิดผงที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการป้องกันกำจัดปลวก เช่น บริเวณที่มีความชื้นสูง พื้นที่สงบเงียบ ขอบบัว วงกบประตู-หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ช่องชาร์ป รอยแตกร้าว ซึ่งการเลือกใช้สารเคมีชนิดใดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
 4. เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบสถานที่ตามระยะเวลาทกำหนดไว้ในสัญญา

ข้อควรในการปฏิบัติงาน

 1. แนวการวางท่อประปาใต้พื้นอาคาร
 2. ใต้พื้นอาคารมีการฝังท่อสายไฟหรือไม่
 3. มีบ่อพักน้ำร้อนหรือแทงค์น้ำใต้พื้นอาคารหรือไม่

3.บริการกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ (F - Termite Bait System) ปลวกตายยกรัง
คือการกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อล่อ ซึ่งได้ถูกออกแบบเป็นระบบทางเลือกใหม่ จากการพัฒนารูปแบบโดยสถาบันชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย และผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดแมลงในอีกหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา, ตะวันออกกลาง, มาเลเซีย, สิงคโปร์ ฯลฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบเหยื่อล่อ

 1. สำรวจสถานที่ ประเมินสภาพปัญหาให้คำแนะนำวิธีทำบริการ
 2. กำหนดจุดติดตั้งสถานีรอบนอกตัวบ้าน (In-Ground Station) สถานีภายในบ้าน (Above-Ground Station) และประเมินราคา
 3. การเข้าทำบริการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการจะทำบริการตามแผนผังที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าของบ้าน (อาคาร)
 4. เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบสถานที่ตามระยะเวลาทกำหนดไว้ในสัญญา

ตัวอย่างการทำงาน


บริการที่ท่านจะได้จากเรา

 • บริการสำรวจพื้นที่และปรึกษาปัญหาเรื่องปลวกและแมลง โดยผู้ชำนาญการ
 • บริการกำจัดปลวก / มด / แมลงสาบ / หนู / ยุง / แมลงวัน
 • บริการออกแบบวางระบบท่อกำจัดปลวกก่อนสร้างบ้าน
  • วางท่อกำจัดปลวกตามแนวคาน
  • วางท่อกำจัดปลวกแบบสปริงเกิ้ลหมุน
  • หัวอัดฉีดเคมีรอบนอกอาคาร
 • มีรถยนต์เซอร์วิสไว้คอยบริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว

การตรวจเช็คและรับประกันผลงาน

 • การรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 3 ปี
 • จะมีการตรวจเช็คปลวกให้ทุก ๆ 6 เดือน ต่อครั้งตลอดระยะเวลาการรับประกัน ( 3ปี )
 • กรณีผู้ว่าจ้างพบปัญหาปลวกเกิดขึ้นในพื้นที่ขอบเขตความรับผิดชอบการรับประกัน ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งให้กับบริษัทฯ เข้าไปแก้ไขปัญหาและดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • กรณีผู้ว่าจ้างเปลี่ยนที่อยู่ หรืออื่น ๆ ผู้ว่าจ้างควรแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในติดต่อเข้าบริการตรวจเช็คครั้งต่อ ๆ ไป

Gallery