บริษัท เฟิร์สคลาส เพส คอนโทรล จำกัด เรามุ่งมั่นเพื่อเป็นหนึ่งในด้านงานบริการ : บริการสำรวจสถานที่และให้คำปรึกษา ฟรี เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.30 น. โทร : 044-062416 , 08-1880-9338 , 08-0334-9887 , 062-5859939

บริษัท เฟิร์สคลาส เพส คอนโทรล จำกัด เรามุ่งมั่นเพื่อเป็นหนึ่งในด้านงานบริการ

บริการกำจัดปลวก
บริการกำจัดมดและแมลงสาบ
บริการกำจัดหนู
บริการกำจัดยุง
บริการกำจัดแมลงวัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการป้องกัน และกำจัดปลวก

1.ระบบติดตั้งท่อใต้สิ่งก่อสร้าง เพื่อป้องกันกำจัดปลวก (F-Pipe & Soil Treatment System)
วางท่อกำจัดปลวกตามแนวคานคอดินหรือแบบสปริงเกิ้ลหมุน
- รูปวางระบบท่อตามแนวคานคอดิน

- รูปวางระบบท่อแบบสปริงเกิ้ลหมุน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานวางระบบท่อ
 1. รับแบบคานคอดินเพื่อคิดคำนวณพื้นที่ ออกแบบวางระบบบท่อและเสนอราคา
 2. บริษัทฯ จะติดตั้งท่อหลังจากที่ฝ่ายก่อสร้างได้ทำการเทคานและถอดแบบคานเรียบร้อยแล้ว
 3. ดำเนินการติดตั้งท่อตามแบบแปลนการติดตั้งที่ส่งให้กับลูกค้า (อาจมีการแก้ไขตามหน้างานจริง)
 4. ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบ และทดสอบประสิทธิภาพของระบบการติดตั้งท่อเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี)
 5. อัดสารเคมีลงดิน ฉีดพ่นเคลืบหน้าดินทุกตารางเมตรและฉีดพ่นรอบตัวอาคารระยะห่าง 1 เมตร
 6. การตรวจเช็ค การรับประกันตามข้อกำหนดของสัญญา

2.ระบบเจาะพื้นอัดสารเคมีกำจัดปลวกลงดิน (F - Post Construction System) 
คือการเจาะอัดสารเคมีลงพื้นของอาคารที่เป็นคอนกรีต เป็นการป้องกันปัญหาการเข้าทำลายปลวกทุกจุดของอาคารและบริเวณรอบ ๆ ของตัวอาคาร


ขั้นตอนการปฏิบัติงานการป้องกันและกำจัดปลวก

 1. สำรวจสถานที่ประเมินสภาพปัญหาให้คำแนะนำการบริการวิธีทำบริการกำจัดปลวก และประเมินราคา
 2. การเขาทำบริการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการเจาะพื้นตามจุดที่กำหนดไว้ โดยเจาะลึกประมาณ 20-40 เซนติเมตร เพื่ออัดสารเคมีชนิดนำลงดิน ในปริมาณ 5 ลิตร/จุด (สารเคมีที่ใช้ในอัตราส่วนที่ผสมแล้ว) การใช้สารเคมีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ หากเป็นอาคารยกสูงฝ่ายบริการจะมุดเข้าอัดน้ำยาใต้ถุนอาคาร
 3. จุดที่พบปัญหาปลวกหรือเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของปลวก บริการด้วยวิธีการพ่นสารเคมีชนิดน้ำหรือใส่เคมีชนิดผงที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการป้องกันกำจัดปลวก เช่น บริเวณที่มีความชื้นสูง พื้นที่สงบเงียบ ขอบบัว วงกบประตู-หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ช่องชาร์ป รอยแตกร้าว ซึ่งการเลือกใช้สารเคมีชนิดใดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
 4. เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบสถานที่ตามระยะเวลาทกำหนดไว้ในสัญญา

ข้อควรในการปฏิบัติงาน

 1. แนวการวางท่อประปาใต้พื้นอาคาร
 2. ใต้พื้นอาคารมีการฝังท่อสายไฟหรือไม่
 3. มีบ่อพักน้ำร้อนหรือแทงค์น้ำใต้พื้นอาคารหรือไม่